Login

Géén lid van het Biotech Systems Platform?
Klik hier voor meer informatie.

Het Biotech Systems Platform (BSP) bevordert innovatie en samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen actief in de Biotech en Hightech. Met financiering, een netwerk, business development ondersteuning, advies en voor u relevante thema­bijeenkomsten wordt een brug geslagen tussen de Biotech en Hightech domeinen.

Partners:

Samenwerkingsverband

Het Biotech Systems Platform is een samenwerkingsverband van: Mikrocentrum, Brainport Development en Chematronics. Het Biotech Systems Platform wordt ondersteund door AgentschapNL, Kamer van Koophandel Brabant, REAP Zuidoost Brabant en Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.

Doel

Het Biotech Systems Platform heeft ten doel het op ruime schaal bekendheid geven aan en stimuleren van innovatie en samenwerking tussen biotechnologie, life-sciences en het domein van hightech systemen en apparaten. Door kennisuitwisseling en het bieden van netwerk-mogelijkheden worden partijen nader tot elkaar gebracht. Het platform richt zich met name op hightech systeem & technologie leveranciers, biotech en lifetech product, apparatuur en proces ontwikkelaars en integratoren, proces eigenaren en dienstverleners.