Login

Géén lid van het Biotech Systems Platform?
Klik hier voor meer informatie.

Het Biotech Systems Platform richt zich op ondernemers, bedrijven en kennisinstellingen in de domeinen biotechnologie, lifesciences en de hightech systemen en apparatenbouw.

Aanmelden voor deelname aan het Biotech Systems Platform is eenvoudig.
Neem contact op met het BSP team op 040-8515510.

Voordelen deelname BSP

  • Sector overschrijdend netwerken
  • Regio overschrijdend netwerken
  • Innovatieimpuls, gedreven door aansprekende thema’s  met maatschappelijke  en economische relevantie
  • Thema-bijeenkomsten
  • BSP-platform website
  • Linkedin ‘Biotech meets Hightech Systems’ user group
  • Het Biotech Systems Platform neemt deel aan landelijke events, op deze events dragen we actief de doelstelling uit en verspreiden we individuele succesverhalen
  • Toegang tot de BSP-IPC Innovatie Prestatie Contracten regeling en overheidsinvestering

Kosten deelname BSP

De jaarlijkse fee voor deelname aan het Biotech Systems Platform is € 495,-. Hiervoor krijgt u toegang tot een regio en sectoroverschrijdend netwerk en een gerichte innovatieimpuls.

De overeenkomst m.b.t. deelname aan het Biotech Systems Platform wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt behoudens schriftelijke opzegging telkens stilzwijgend 1 jaar verlengd. Schriftelijke opzegging dient aangetekend te geschieden uiterlijk 2 maanden voor het einde van het contract. De deelname bijdrage aan het Biotech Systems Platform wordt per jaar gefactureerd. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Acceptatie van uw inschrijving is voorbehouden aan stichting Biotech Systems Platform.