Login

Géén lid van het Biotech Systems Platform?
Klik hier voor meer informatie.
  Terug naar overzicht

PlantLab ontwikkelt optimaal beheersbare klimatologische omgevingen. Voor een optimale productie en groei, stellen planten specifieke eisen aan hun groeiomgeving. De ideale mix van water, licht, voeding, CO2 en temperatuur is van nature slechts een deel van het jaar en dan nog in beperkte mate beschikbaar. Wereldwijd is slechts deel van de klimaatzones geschikt voor plantaardige productie terwijl de wereldbevolking en de daarmee samenhangende vraag naar voedsel toenemen.

Het PlantLab systeem biedt een optimale afstemming tussen vraag en aanbod. Het reduceert de kosten van vervoer van voedsel over de wereld en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot. Het overschot aan zonlicht en een tekort aan water biedt de combinatie van toepassing van zonnepanelen in combinatie met meerlagen kwekerijen met LED verlichting een groot perspectief.

PlantLab biedt haar klanten Plant Production Units waarin o.a. licht, water/vocht en CO2 gecontroleerd worden en waarin een zorgvuldig opgebouwd klimaat gecontroleerd kan worden en camera gestuurde teelthandelingen mogelijk zijn. De speciale LED-verlichting geeft exact de kleuren die de plant nodig heeft voor fotosynthese. De inzet van wiskundige modellen bij plantenteelt vormen de basis voor de door PlantLab ontwikkelde groeimodellen. Afhankelijk van het uiteindelijke doel combineert men die groeimodellen met economische rekenmodules. Zo kunnen talloze operationele, tactische en strategische opties en scenario’s worden doorgerekend.


Producten en diensten van PlantLab

  • Agrotech ontwikkeling
  • Biotechnologie
  • Diagnostics & analysetools
  • Hardware ontwikkeling
  • High Tech Systeem ontwikkeling
  • Medicijnontwikkeling
  • Productontwikkeling
  • Research & Development
  • Sensoring
  • Software ontwikkeling

Projecten van PlantLab

PlantLab logo

Contactgegevens

Veemarktkade 8a
's Hertogenbosch
Tel: 06 -53375092
Contactpersoon: Marcel Kers
mkers@plantlab.nl
http://www.plantlab.nl