Login

Géén lid van het Biotech Systems Platform?
Klik hier voor meer informatie.
  Terug naar overzicht

RheaVita ontwikkelt concepten en realisaties van hightech productiemiddelen voor de farmaceutische industrie. Het gaat hier nadrukkelijk om apparatuur ten behoeve van de zogenaamde primary packaging, ook wel secundary manufacturing genoemd. In primary manufacturing wordt het actieve farmaceutisch product gemaakt op basis van (bio-) chemische processen. In secundary manufacturing wordt dit product afgevuld op een steriele en voor de farmacie vereiste wijze. Omdat het gaat om producten van grote waarde met een grote beïnvloeding van de gezondheid, worden uiterst hoge eisen aan het product en de processen gesteld. Dit element van farmaceutisch verantwoord produceren behoort nadrukkelijk tot het expertise domein van RheaVita.


Projecten van RheaVita

Logo

ContactgegevensTel:
Contactpersoon:

http://www.rheavita.nl/