Login

Géén lid van het Biotech Systems Platform?
Klik hier voor meer informatie.
  Terug naar overzicht

SynAffix is een innovatieve spin-off van de Radboud Universiteit en biedt haar klanten unieke eiwit conjugatie oplossingen voor complexe problemen op het gebied van gezondsheidszorg. Waar bij zowel de huidige medisch diagnostieke tests als ook de pharmaceutische industrie normaliter gebruik maken van aspecifieke of willekeurige koppelingstechnieken, maakt het door intellectueel eigendom beschermd platform technologie van SynAffix de locatie specifieke conjugatie van een bepaald molecuul met vrijwel ieder ander gewenste verbinding of substraat mogelijk. De hieruit voortvloeiende voordelen stellen SynAffix in staat om tezamen met de verworven marktkennis een belangrijke bottleneck binnen voorgenoemde markten te slechten en op basis daarvan een gedegen markt positie te verwerven.


Projecten van Synaffix

Logo SA 6 web

ContactgegevensTel:
Contactpersoon:

http://www.synaffix.com/