Login

Géén lid van het Biotech Systems Platform?
Klik hier voor meer informatie.
  Terug naar overzicht

VFA Solutions is een organisatie met kennis, kunde en ervaring in innovatieve oplossingen voor een passende luchtkwaliteit. Met een team van specialisten investeren ze veel energie in R&D. Enerzijds gebeurd dit zelfstandig. Anderzijds vinden gerichte ontwikkelingen in samenwerking met partners en/of klanten plaats. Met het doel om onze onderscheidende luchtbehandeling of zuiveringstechniek naar de wensen en behoefte van de gebruiker/project te optimaliseren. Door middel van wetenschap en innovatie is VFA in staat duurzaamheid te combineren met kwaliteit en performance. VFA Solutions heeft een aantal producten ontwikkeld en op de markt gebracht waarmee onder andere fijnstof, ultra fijnstof, pollen, schimmels, bacteriën, virussen, asbest, gassen en geuren uit de lucht gehaald kunnen worden. VFA Solutions verleent de volgende diensten: metingen en inspectie (luchtkwaliteit), analyse, beoordeling en advies (beoordeling + advies luchtbehandelinginstallatie), theoretisch onderzoek en network sharing (wetenschappelijk onderzoek en CFD simulatie) en onderhoud en installatie.

 

IPC

Binnen het IPC hebben we een nieuwe toepassing uitgevonden: efficiënt collectie van door de lucht gedragen pathogenen voor snelle detectie”. Hiermee worden microben, met name virussen, snel en vroegtijdig gedetecteerd zodat passende maatregelen genomen kunnen worden om uitbraken te voorkomen.


Projecten van VFA Solutions

vfa logos1

ContactgegevensTel:
Contactpersoon:

http://www.vfa-solutions.com/