Login

Géén lid van het Biotech Systems Platform?
Klik hier voor meer informatie.

BSP heeft wederom een cluster van innovatieve bedrijven bijeen gebracht. Het thema van dit cluster is "Meer met Minder in de Agro-industrie". Dit cluster is geïnitieerd door het Biotech Systems Platfrom om innovaties op het gebied van procesefficiëntie, energieëfficiëntie en verwaarding te realiseren. Bedrijven uit de Agrotech, Biotech en Hightech Systems zijn samengebracht om productinnovaties op dit raakvlak te realiseren. Innovaties richten zich onder andere op:

  • energieëfficiënte oplossingen in de agroindustrie,
  • procesefficiëntie door middel van monitoring,
  • robotisering,
  • vision- en besturingstechnologie,
  • hoogwaardige toepassingen van agrarische reststromen in productieprocessen en voor medische doeleinden

Contactinformatie

Neem voor meer informatie of mogelijke aansluiting bij dit cluster vrijblijvend contact op met Rutger Stultiëns (0408515510, r.stultiens[at]chematronics.nl).