Login

Géén lid van het Biotech Systems Platform?
Klik hier voor meer informatie.

BSP heeft wederom een cluster van innovatieve bedrijven bijeen gebracht. Ditmaal zijn de ontwikkelingen gecentreerd rondom "Contamination Control". Contamination Control vormt voor steeds meer branches een essentieel onderdeel in het bedrijfsproces. Het Biotech Systems Platform stimuleert in dit project actief nieuwe technologische ontwikkelingen en samenwerkingen. Het project combineert kennis en kunde van bedrijven en kennisinstellingen actief in (Bio)Pharma, Life-Sciences en Hightech Systems om productinnovaties te realiseren. Innovaties zijn gericht op:

  • klinische onderzoekstools,
  • (moleculaire) microbiologie,
  • onderzoek naar pathogenen,
  • contaminatie-uitdagingen binnen (bio)farmacie,
  • medicijnproductie,
  • kwaliteitsbeheersing in farmaceutische productieprocessen,
  • ontwikkeling van medisch-diagnostische instrumenten,
  • cross-contaminatie uitdagingen bij patiënten. 

Contactinformatie

Neem voor meer informatie of mogelijke aansluiting bij dit cluster vrijblijvend contact op met Rutger Stultiëns (0408515510, r.stultiens[at]chematronics.nl).