Login

Géén lid van het Biotech Systems Platform?
Klik hier voor meer informatie.

Samenwerking tussen partijen vergt goede afspraken. Deze kunnen op diverse manieren worden vastgelegd in een ­overeenkomst tussen partijen. Denk daarbij aan (niet uitputtend):

 • Partijen in de samenwerking;
 • Doelstelling van de samenwerking;
 • Wijze van samenwerking tussen de verschillende part­ners;
 • Duur van de samenwerking;
 • Aansprakelijkheid van de partners onderling;
 • Verdeling van de kosten en risico's tussen de part­ners;
 • Projectorganisatie;
 • Taken en bevoegdheden van de partners;
 • Kennisinbreng van de partners;
 • Rechthebbende op de projectresultaten;
 • Wijze waarop, door wie en waar de resultaten van het project zullen worden gebruikt;
 • Verdeling van eventuele subsidie over de partners;
 • Afspraken over kennisbescherming en publiciteit;
 • Rechten en plichten van de deelnemers in geval van voortijdige beëindiging de samenwerking;
 • Etc.

Voorbeelden van samenwerkingsovereenkomsten

Het Biotech Systems Platform stelt voor BSP-leden voorbeelden van samenwerkingsovereenkomsten op aanvraag ter beschikking. Het betreft:

De vier voorbeelden van overeenkomsten bevatten elk diverse artikelen. De inhoud van deze artikelen is niet uitputtend. Ze dienen ter illustratie om u te helpen bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst, die bij u en uw partners past. U kunt uiteraard artikelen wijzigen, schrappen of uitbreiden in lijn van de behoeftes en wensen van uw partnerschap. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud en totstandkoming van de diverse samenwerkingsovereenkomsten.

Begin op tijd en weet wat u doet

Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst is een traject waarbij vaak veel partijen zijn betrokken. Het is van belang de onder­linge afspraken tussen partners tijdig en goed voor te berei­den. Daarbij kan eventueel hulp worden ingeschakeld van juridische expertise bij de verschillen­de partners of bij externe instanties. Het landelijk Agentschap NL heeft bijvoorbeeld expertise in huis over octrooibescherming. U kunt uiteraard ook de hulp inschakelen van gespecialiseerde commerciële bureaus.