Login

Géén lid van het Biotech Systems Platform?
Klik hier voor meer informatie.

BSP-leden zijn continu bezig met het maken en verwezenlijken van nieuwe plannen. Denk aan het realiseren van nieuwe innovaties, het verzilveren van nieuwe marktkansen en het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Soms kunnen subsidies of andere financieringsmogelijkheden helpen om een financiële drempel in deze plannen te slechten, om specifieke kennis binnen boord te halen of bijvoorbeeld om uw innovatie sneller en beter te realiseren dan zonder subsidie mogelijk zou zijn.

Subsidies zijn er in alle vormen en maten. Laat u daarom altijd goed informeren over de voorwaarden van de subsidieregeling, zoals o.a.:

 • Doel;
 • Doelgroep;
 • Financieringsvorm (b.v. subsidie, krediet, participatie, korting op vennootschapsbelasting);
 • Percentages;
 • Specifieke voorwaarden (samenwerking, MKB-deelname, etc);
 • Openingstellingstermijnen;
 • Doorlopende regeling of tender;
 • Geografische afbakening van de regeling;
 • etc.

In bijgaand overzicht zijn diverse regionale, landelijke en Europese financieringsmogelijkheden op een rij gezet. Let op: de overzichten geven geen compleet beeld en betreffen een momentopname. Wellicht helpt het u verder in uw speurtocht naar financiering van uw plannen.

Overzicht subsidie- en financieringsmogelijkheden BSP leden

Ten slotte nog een paar tips:

 • Uw plannen en ideeën staan voorop! Laat subsidies nooit leidend zijn. Subsidies zijn een middel om uw plannen te verwezenlijken en nooit een doel op zich!
 • Begin op tijd en laat u goed informeren;
 • Doe het serieus of doe het niet;

Houd een degelijke projectadministratie bij na goedkeuring van een subsidie.

Uw BSP adviseurs adiveseren u graag indien u vragen heeft met betrekking tot een of meerdere specifieke regelingen.