Login

Géén lid van het Biotech Systems Platform?
Klik hier voor meer informatie.

Biomedische Materialen

Biomedische Materialen vormen voor steeds meer bedrijven een essentieel onderdeel in hun productontwikkeling. Het Biotech Systems Platform in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) stimuleert in dit project actief technologisch innovatieve ontwikkelingen, samenwerking en...
Lees verder


Blooming Business

Om als Nederlandse industrie in de Biotech, Lifetech en Agrotech internationaal voorop te blijven lopen, is een nauwe samenwerking met Hightech Systems essentieel. Door de kennis, ervaring en expertise uit deze werelden met...
Lees verder


BSP Hygiëne Impact

Het centrale thema van dit project is Hygiëne. Een selecte groep bedrijven uit de Biotech, Lifetech, Agrotech en Hightech Systems is door het BSP-platform bij elkaar gebracht rondom dit thema. Hygiëne is een...
Lees verder


BSP Multisectoraal Innoveren

Het is de doelstelling van dit project om multisectorale Open Innovatie en samenwerking te  stimuleren door aansprekende clusterprojecten te realiseren. Binnen de clusters hebben de deelnemende bedrijven de doelstelling om producten, en in enkele...
Lees verder


Clusterverkenning Biobased Business Oost-Brabant

Ontwikkelt uw bedrijf, technologie, apparatuur of processen die in biobased verwaarding van reststromen toepassing kunnen vinden? Wilt u aansluiten bij uitdagingen om meer te halen uit afvalstromen? Dan zijn wij naar u op...
Lees verder


Contamination Control

Contamination Control vormt voor steeds meer branches een essentieel onderdeel in het bedrijfsproces. Het Biotech Systems Platform stimuleert in dit project actief nieuwe technologische ontwikkelingen en samenwerkingen. Het project combineert kennis en kunde van...
Lees verder


Geconditioneerde Ecologische Groeiomgeving

In dit project wordt de ideale geconditioneerde groeiomgeving gecreëerd voor sierteelt, teelt van gewassen voor de voedselproductie, en (in mindere mate) veeteelt. Deze groeiomgeving dient te voldoen aan de eisen in de huidige maatschappij:...
Lees verder


Maximize Screen: zelfscreening op baarmoederhalskanker

Met het project Maximize Screen willen de projectpartners Self-screen en Delphi Bioscience gezamenlijk een oplossing ontwikkelen en toetsen die grote groepen vrouwen (die nu niet of nauwelijks toegang tot screening hebben) in staat stelt...
Lees verder


Meer met Minder in de Agro-industrie

Meer met Minder in de Agro-industrie is geïnitieerd door het Biotech Systems Platfrom om innovaties op het gebied van procesefficiëntie, energieëfficiëntie en verwaarding te realiseren. Bedrijven uit de Agrotech, Biotech en Hightech Systems zijn...
Lees verder


Nieuwe generatie Laboratory Information Management Systems voor Life Sciences

Life Science bedrijven maken steeds beter gebruik van software toepassingen die hun bedrijfsprocessen ondersteunen, waarbij deze bedrijven zich voornamelijk op research georiënteerde primaire processen richten. De software toepassingen die onder deze noemer vallen, worden LIMS...
Lees verder


Sturing en controle van gewaskwaliteit d.m.v. LED technologie en online monitoring

In zogeheten ‘functional foods’ worden allerlei gezondheidsbevorderende voedingscomponenten verwerkt, die veelal voortkomen uit bepaalde plantstoffen (metabolieten). Om het effect van deze inhoudsstoffen te bepalen worden biomarkers (stabiele niet-radioactieve isotopen) toegevoegd. Vooral in medisch-nutritioneel onderzoek wordt...
Lees verder