Login

Géén lid van het Biotech Systems Platform?
Klik hier voor meer informatie.

Om als Nederlandse industrie in de Biotech, Lifetech en Agrotech internationaal voorop te blijven lopen, is een nauwe samenwerking met Hightech Systems essentieel. Door de kennis, ervaring en expertise uit deze werelden met elkaar te verbinden, ontstaan grote versnellingen in de innovatiekracht èn de businesskansen van de MKB bedrijven die hierin opereren. Binnen het IPC project ‘Blooming Business’ krijgen innovaties rondom Energy, Environment en in het bijzonder rondom Health, Agrifood en Water de aandacht zodat maximale synergie ontstaat.

Door de samenwerkende bedrijven worden, onder leiding van het Biotech Systems Platform (BSP), innovaties ontwikkeld op het gebied van o.a. duurzame plantenkweek, biodegradeerbare materialen, reductie van meststromen, hoogwaardige productie en extractie van inhoudsstoffen en innovatie in de applicatie van coatings, additieven en materialen. Het Biotech Systems Platform stimuleert met dit project actief technologisch innovatieve ontwikkelingen en samenwerkingen.

In nauwe samenwerking tussen de partners in het project ‘Blooming Business’ worden versneld innovaties gerealiseerd waarvoor bij de bedrijven op individuele basis onvoldoende slagkracht bestaat. De gecombineerde aanpak versterkt, met de door het Biotech Systems Platform gefaciliteerde kennisdeling, leiden tot totaaloplossingen die resulteren in economisch voordeel voor de deelnemers en door betere procesbeheersing ook in de keten aanzienlijke tot aanzienlijke besparingen gaan leiden. De innovaties staan daarmee aan de basis van een verdere intensivering en versterking van de Nederlandse concurrentiekracht op het internationale speelveld waar Biotech, Lifetech, Agrotech en High-tech Systems elkaar ontmoeten, oftewel  ‘Biotech meets Hightech’.