Login

Géén lid van het Biotech Systems Platform?
Klik hier voor meer informatie.

Ontwikkelt uw bedrijf, technologie, apparatuur of processen die in biobased verwaarding van reststromen toepassing kunnen vinden? Wilt u aansluiten bij uitdagingen om meer te halen uit afvalstromen? Dan zijn wij naar u op zoek!

Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in Oost Brabant stimuleren de ontwikkeling van de Biobased economy. In de ontwikkelservice Biobased Business Oost-Brabant (B3) geven ze praktische ondersteuning aan bedrijven met ambitie om concrete business (cases) te ontwikkelingen in het verwaarden van biologische reststromen. Denk hierbij aan het verzamelen, verwaarden en verwerken van biologische restromen tot chemicaliën, ingrediënten, nutriënten, vezels of energie. De clusterverkenning heeft tot doel door samenwerking business mogelijkheden beter en sneller te benutten.

Wij zijn op zoek naar bedrijven die in (een deel van) de biobased keten van het verzamelen, verwaarden, verwerken en vermarkten een rol kunnen en willen spelen. Streven is om direct tot business cases te komen door de competenties van diverse (MKB) ondernemingen te clusteren en te koppelen aan actuele marktkansen. Ondernemingen vanuit het gehele land zijn welkom, dus een vestiging in (Oost-) Brabant is geen voorwaarde. Wel zullen de pilotactiviteiten eventueel in Brabant plaats gaan vinden en is een koppeling met (Oost-)Brabantse bedrijvigheid een pré wanneer het gaat om financiële ondersteuning.

De clusterverkenning kan u de volgende voordelen bieden:
- Koppeling van innovatieve technologie aan concrete pilotmogelijkheden met vervolgens ondersteuning in het creëren van een business case naar afzetmarkten;
- Bundeling van kennis en competenties vanuit verschillende ondernemingen, kennis- en overheidsinstellingen;
- Ondersteuning in het verkrijgen van projectfinanciering of bedrijfsfinanciering om de biobased activiteiten op haalbaarheid te toetsen, op te schalen en te vermarkten.

Contact
Neem voor vragen of het toetsen van ideeën namens het Biotech Systems Platform (BSP) direct vrijblijvend contact op met:

Chematronics bv
Rutger Stultiëns / Bram Arts
r.stultiens@chematronics.nl / b.arts@chematronics.nl
+31 6 145 313 88 / +31 6 486 06 330