Login

Géén lid van het Biotech Systems Platform?
Klik hier voor meer informatie.

Contamination Control vormt voor steeds meer branches een essentieel onderdeel in het bedrijfsproces. Het Biotech Systems Platform stimuleert in dit project actief nieuwe technologische ontwikkelingen en samenwerkingen. Het project combineert kennis en kunde van bedrijven en kennisinstellingen actief in (Bio)Pharma, Life-Sciences en Hightech Systems om productinnovaties te realiseren. Innovaties zijn gericht op klinische onderzoekstools, (moleculaire) microbiologie, onderzoek naar pathogenen, contaminatie-uitdagingen binnen (bio)farmacie, medicijnproductie, kwaliteitsbeheersing in farmaceutische productieprocessen, ontwikkeling van medisch-diagnostische instrumenten en cross-contaminatie uitdagingen bij patiënten. De gecombineerde aanpak leidt tot totaaloplossingen, die resulteren in economisch voordeel voor de deelnemers en door betere procesbeheersing ook in de keten aanzienlijke besparingen met zich mee brengen.