Login

Géén lid van het Biotech Systems Platform?
Klik hier voor meer informatie.

In dit project wordt de ideale geconditioneerde groeiomgeving gecreëerd voor sierteelt, teelt van gewassen voor de voedselproductie, en (in mindere mate) veeteelt. Deze groeiomgeving dient te voldoen aan de eisen in de huidige maatschappij: ecologisch verantwoord, efficiënt omgaan met toenemende schaarste en vraag, en hygiënisch verantwoord om gevaren voor de volksgezondheid te voorkomen. Hierbij vinden innovaties plaats op het gebied van de microbiologie endogeen (in het organisme) en exogeen (de omgeving), licht-, water- en luchtmanagement, straling, monitoring en diagnostiek. Bedrijven uit de gehele keten, van machineontwikkeling tot veredeling, van schimmelbestrijding middels UV tot innovatieve telers, werken samen om tot deze innovaties te komen. Hierbij wordt aangesloten bij de innovatielijnen “meer met minder” uit de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agro-Food.