Login

Géén lid van het Biotech Systems Platform?
Klik hier voor meer informatie.

Met het project Maximize Screen willen de projectpartners Self-screen en Delphi Bioscience gezamenlijk een oplossing ontwikkelen en toetsen die grote groepen vrouwen (die nu niet of nauwelijks toegang tot screening hebben) in staat stelt zichzelf te screenen op baarmoederhalskanker. De vrouw wordt in staat gesteld een vaginale zelfafname te doen als alternatief voor het uitstrijkje bij de dokter. Zelfafname wordt alom gezien als een mogelijkheid om grote groepen vrouwen te bereiken die op dit moment niet regelmatig worden gescreened, bijvoorbeeld omdat zij angst hebben naar de dokter te gaan. Ook zal zelfafname in de toekomst schaarse capaciteit van professionals vrijmaken voor hoogwaardiger medische activiteiten.

Het nieuwe innovatie project zal leiden tot het innoveren van de afnamemethode waarbij nog grotere groepen vrouwen kunnen worden bereikt (als gevolg van een bredere acceptatie) en er zal op meer indicaties getest kunnen gaan worden (verbeteren screeningstesten). Door deze innovatieve methode zullen meer vrouwen gerust gesteld kunnen worden met een negatieve uitslag van hun screeningstest. De vrouwen met een positieve uitslag daarentegen zullen veel gerichter doorverwezen kunnen worden naar huisarts of gynaecoloog wat de kosten effectiviteit sterk ten goede zal komen.

De rol van Delphi Bioscience B.V. binnen het collectieve project betreft de technische ontwikkeling van de zelfafnamemethode, zoals onder andere design, engineering en technisch onderzoek en prototypes, plus het ontwerpen van de aansluiting van de afnamemethode op het laboratoriumproces.

De rol van Self-Screen B.V. binnen het collectieve project betreft de medische ontwikkeling en klinische toepassing van de op de zelfafnamemethode afgestemde testen en laboratorium protocollen, zoals onder andere de klinische pilot, laboratoriumtesten en proefproducties.

Resultaten
Het project heeft geresulteerd in de Delphi Screener. De Delphi screener combineert unieke medische eigenschappen met betrouwbaarheid en vrouwvriendelijkheid.

delphi screener2
 

Excellence Award voor Ergonomie
De Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp (GIO), Nederlands enige onafhankelijke keurmerk voor designvakmanschap van ontwerper en opdrachtgever, zijn afgelopen week uitgereikt op de Dutch Design Week. Naast de erkenningen heeft de gerenommeerde vakjury zes Special Awards toegekend aan de meest onderscheidende inzendingen. De Excellence Award voor Ergonomie is dit jaar gegaan naar de Delphi Screener. De Delphi Screener is een medisch hulpmiddel dat vrouwen in staat stelt om zelf betrouwbare vaginale monsters te nemen om de gezondheid van de vagina en baarmoederhals te onderzoeken door middel van een vaginale spoeling (lavage). Met deze baanbrekende oplossing kan dit voorheen oncomfortabele onderzoek nu eenvoudig en pijnloos bij huisartsen en gynaecologen in hun praktijk worden uitgevoerd. Ook kunnen vrouwen zelf de test uitvoeren in hun vertrouwde thuisomgeving.

Betrouwbaar, vrouwvriendelijk en eenvoudig te gebruiken
De jury die de Excellence Award voor ergonomie heeft toegekend, is gevallen voor het feit dat deze in Nederland ontwikkelde methode unieke medische eigenschappen combineert met eenvoud en vrouwvriendelijkheid. Verder schrijft de jury: “Van groot belang wordt daarbij gevonden dat de Delphi Screener vrouwen een stuk zelfregie geeft waarmee ze controle krijgen over een situatie waar de meesten niet graag in inzitten. Het product is in al zijn eenvoud, ook heel ambitieus, en de jury hoopt van harte dat het in die ambitie de komende jaren zal slagen.”

Thuisafname voor HPV test
Het (zelf) verkregen monster wordt gestuurd naar een laboratorium. Delphi Screener werkt met moderne testtechnologie; er wordt getest op de aanwezigheid van het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt: HPV. Deze methode is betrouwbaarder dan het klassieke uitstrijkje waarbij naar afwijkende cellen wordt gekeken door een microscoop. Op dit moment loopt vergaand wetenschappelijk onderzoek met het doel te bekijken of direct vervolgonderzoek gedaan kan worden op hetzelfde monster'.

Ook worden vrouwen bereikt die geen uitstrijkje laten maken
Tijdens diverse klinische onderzoeken is wereldwijd aangetoond dat de Delphi Screener ook vrouwen bereikt die niet deelnemen aan georganiseerde screening; bijvoorbeeld 30% van de niet-deelnemers aan het Nederlandse Bevolkingsonderzoek kiest wel voor de Delphi Screener. Het vele wetenschappelijke werk van o.a. VU medisch centrum met de Delphi Screener heeft ertoe geleid dat de Gezondheidsraad heeft aanbevolen zelfafname in te voeren in het Nederlandse Bevolkingsonderzoek. De invoering van de methode loopt verder via de Minister van Volksgezondheid en het RIVM.

Internationaal ingevoerd
Op dit moment loopt invoering van Delphi Screener al in een groot aantal landen, waarbij artsen en vrouwen het product toepassen om vrouwvriendelijker en betrouwbaarder te screenen, en om vrouwen te bereiken die nu niet worden gescreened. Deze unieke Nederlandse methode is klaar voor brede invoering, wat de uitreiking van de prijs nog eens heeft aangetoond.

Voor aanvullende informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met de het BSP Platform.