Login

Géén lid van het Biotech Systems Platform?
Klik hier voor meer informatie.

Meer met Minder in de Agro-industrie is geïnitieerd door het Biotech Systems Platfrom om innovaties op het gebied van procesefficiëntie, energieëfficiëntie en verwaarding te realiseren. Bedrijven uit de Agrotech, Biotech en Hightech Systems zijn samengebracht om productinnovaties op dit raakvlak te realiseren. Innovaties richten zich onder andere op energieëfficiënte oplossingen in de Agro-industrie, procesefficiëntie door middel van monitoring, robotisering, vision- en besturingstechnologie, hoogwaardige toepassingen van agrarische reststromen in productieprocessen en voor medische doeleinden. De gecombineerde aanpak leidt tot hoogwaardige totaaloplossingen, die niet alleen resulteren in economisch voordeel voor de deelnemers, maar door een betere procesbeheersing in de keten aanzienlijke besparingen met zich mee brengen.