Login

Géén lid van het Biotech Systems Platform?
Klik hier voor meer informatie.

In zogeheten ‘functional foods’ worden allerlei gezondheidsbevorderende voedingscomponenten verwerkt, die veelal voortkomen uit bepaalde plantstoffen (metabolieten). Om het effect van deze inhoudsstoffen te bepalen worden biomarkers (stabiele niet-radioactieve isotopen) toegevoegd. Vooral in medisch-nutritioneel onderzoek wordt veel gebruikgemaakt van op die manier gelabelde planten en voedingscomponenten voor het bepalen van gezondheidseffecten, het voldoen aan interne standaarden et cetera.

IsoLife beschikt over een wereldwijd unieke faciliteit voor de productie van gelabelde (13C) planten en voedingscomponenten. Deze worden in hermetisch gesloten groeikamers gekweekt. Monitoring en stimulering van groei is hierdoor een technologische uitdaging. In samenwerking met Plant Dynamics, gespecialiseerd in het herkennen en oplossen van plantfysiologische problemen, wordt geavanceerde meet en regelapparatuur ontwikkeld. Door een combinatie van optische technieken en LED-technologie kan zo de sturing en controle van gewaskwaliteit verbeteren.

De technieken ontwikkeld door Plant Dynamics worden ingezet om de vitaliteit van de planten online te monitoren en te sturen. Zo kunnen door de juiste (LED) belichting metingen worden gedaan van miniscule veranderingen in de bladstructuur. Deze veranderingen geven vervolgens informatie over de vitaliteit van de plant, maar ook over opgebouwde tekorten aan voeding en water, ziektes etc. zodat bij problemen in een vroegtijdig stadium kan worden ingegrepen. Voor IsoLife betekent een dergelijk systeem een duurzamer, efficiënter en minder arbeidsintensief proces wat leidt tot een hogere productkwaliteit en een minimale verstoring van de groeiomgeving.